Eko klub VrBa
 
 
Facebook Image
Banner
Twitter Image

plesimuzika.jpg
flajersajt.jpg
spust.png
plakat.jpg
ocistimosrbiju.jpg
nasa.jpg
spustise.jpg
logo-ekovrba.jpg
kingstown1.jpg
ernsthaeckel.jpg
2u9ub86.jpg

Dečije ekološke zapovesti

Ekološke zapovesti za najmlađe - Ekološke zapovesti kojih se treba pridražavati za što čistiju životnu sredinu


1. Papir upotrebljavajte mudro, sa obe strane pišite.

Zašto? Papir se pravi od drveta. Ako štedimo papir, manje će stabala drveća biti posečeno, priroda će ostati bogata i zdrava.

2. Izvore i reke zaštitite. Kada ste na plaži održavajte je čistom.

Zašto? Voda je, pored vazduha, osnovni izvor života. Sve je manje čiste vode za piće. Zbog toga je važno, gde god možemo da, zaštitimo izvore vode i da vodu štedimo.

3. Energiju štedite. Kad god je moguće isključite svetlo.

Zašto? Osim energije proizvedene u hidrocentralama, svi ostali poizvođači zagađuju prirodu. Da bi smo imali energiju treba je štedeti.

4. Za odlaganje otpada koristite stare kese.

Zašto? Stare kese bi ionako otišle u otpad. Zato ih je bolje upotrebiti za odlaganje ostalog otpada. 5. Starijima preporučite da ne kupuju predmete od krzna, kože, reptila, slonovače i kornjačinog oklopa

. Zašto? Da bi došli do krzna, kože i kostiju, odrasli ubijaju žuvotinje i tako narušavaju živi svet. Pojedine vrste je čovek istrebio. To nije lepo, tako se narušava priroda.

6. Vodu štedite. Ako primetite da česma curi ili oštećenu cev,zamolite starije da to poprave.

Zašto? Voda je izvor života. Važno je da i deca o tome vode računa. Svaka kap vode je dragocena.

7. Brinite o drveću. Nova stabla sadite, a oštećena lečite.

Zašto? Drveća su pluća naselja, fabrike kiseonika.

8. Pešačite ili upotrebljavajte javni prevoz. Roditeljima recite da što manje koriste automobil.

Zašto? Pešačenjem i bavljenjem sportom stiče se kondicija, neophodna za razvoj i zdravlje. Da bi vazduh bio manje zagađen, potrebno je da se smanji količina izduvnih gasova iz automobila.

9. O planeti Zemlji čitajte i učite.Sa prijateljima znanje razmenite.

Zašto? Nova saznanja o planeti nas oplemenjuju i dovode u bliskiju vezu sa prirodom. Nemojte biti sebični i znanja zadržavati samo za sebe. Ako drugome otkrijemo naša znanja o prirodi življenja i drugi će to isto učiniti prema nama.

10. Osnujte svoj klub ljubitelja prirode, pozovite drugare i zajedno očistite deo kraja u kome živite.

Zašto? Klubovi ljubitelja prirode omogućavaju nam nova saznanja, druženja, putovanja, obilazak planina i prirodnih bogatstava. Malo možemo da postignemo ako radimo sami, zajedno smo jači.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright © 2010-2017 Eko Klub VrBa. Sva prava zadržana.