Eko klub VrBa
 
 
Facebook Image
Banner
Twitter Image

plesimuzika.jpg
flajersajt.jpg
spust.png
plakat.jpg
ocistimosrbiju.jpg
nasa.jpg
spustise.jpg
logo-ekovrba.jpg
kingstown1.jpg
ernsthaeckel.jpg
2u9ub86.jpg
Šume

Šume i značaj šuma

Značaj šuma:

- šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica. slivna područja obrasla šumom imaju 30-50% niže vodostaje nego što imaju slivovi koji nisu obrasli šumom.

- šuma sprečava eroziju zemljišta.

- šuma je najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode.


- retenciona sposobnost tla pod šumom meri se količinom 800-2500 m3 vode po 1ha površine.

- svetske šume godišnje atmosferi daju 86 milijardi tona kiseonika a apsorbuju čak 119 milijardi tona ugljen-dioksida.

- samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbede kiseonik jednom čoveku za 80 godina života.

- čovek može da živi bez hrane 5 nedelja, bez vode 5 dana a bez vazduha samo 5 minuta.

- uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika.

- visoke šume, površine od 1ha, u procesu fotosinteze oslobađaju 3 tone kiseonika a potroše oko 4 tone ugljen-dioksida.

- bukove šume, površine 1 ha, mogu primiti čak 68 tona čađi i prašine.

- jedno stablo divljeg kestena, starosti oko 30 godina, može da zadrži 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje.

- 1ha kleke godišnje emituje u atmosferu oko 30kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinfekciju omanjeg grada.

- šuma smanjuje buku, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja, njegove olistalosti i godišnjeg doba.

Šume i značaj šumaZnačaj šuma za okolinu:

- oslobađaju kiseonik u procesu fotosinteze (1ha šume dnevno potroši oko 4t CO2 a oslobodi oko 3t O2)

- apsorbuju gasove, sedimentiraju prašinu, filtriraju čvrste i radioaktivne čestice (stablo divljeg kestena staro oko 30 godina može zadržati oko 120kg prašine i 80kg aerosol godišnje)

- baktericidno dejstvo (šumski vazduh je bogat eteričnim uljima koja uništavaju mikrobe)


- filtriraju vodu, sprečavaju klizišta i erozije, smanjuju buku, ublažavaju klimatske promene, smiruju tišinom i odvojenošću ambijenta.

- 29% Srbije je pod šumom,a treba 40% !

- 1 ha bukove šume zadrži 500tona vode.

- šuma na 1 ha proizvede oko 800 tona kiseonika godišnje.

- za godinu dana 1ha četinarske šume filtrira 30-35 tona prašine, a na 1ha lišćarske šume se filtrira 50-76 tona prašine.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright © 2010-2017 Eko Klub VrBa. Sva prava zadržana.